Site Overlay

Gmina Dubiecko

Urząd Gminy Dubiecko zaświadcza, że Biuro Projektów P.W. ,,Batiment” Sp. z o.o. w Jarosławiu ul. Królowej Jadwigi 18 wykonało w roku 2009 projekt architektonlczno – budowlany i wykonawczy na: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ w Dubiecku
(…)
Projekt został wykonany z należytą starannością, spełnia warunki zamówienia oraz odpowiada celowi jakiemu ma służyć.

 

Rekomendacja

Recommendation

COPYRIGHT © 2020 P.W. BATIMENT. ALL RIGHTS RESERVED.