Site Overlay

Gmina Miejska Sandomierz

Gmina Miejska Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3, zaświadcza, że Biuro Projektów P.W. ,,Batiment” Sp. z o o w Jarosławiu wykonało w roku 2009 projekt architektoniczno – budowlany i wykonawczy budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Por. T. Króla.
(…)
Projekt został wykonany z należytą starannością i odpowiada celowi jakiemu ma służyć.  Inwestor nie wniósł zastrzeżeń przy odbiorze dokumentacji projektowej przedmiotowego obiektu.

 

Rekomendacja

Recommendation

COPYRIGHT © 2020 P.W. BATIMENT. ALL RIGHTS RESERVED.