Site Overlay

Urząd Miasta Przeworska

Referencje

Głównym projektantem obiektu jest mgr inż. arch. Stanisław Babinetz. Projekt został wykonany z należytą starannością i odpowiada celowi jakiemu ma służyć.

Urząd Miasta Przeworsk zaświadcza, że Biuro Projektów P.W. “Batiment Sp. z o. o. w Jarosławiu wykonało w roku 2007 projekt architektonoiczno-budowlany i wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Przeworsku przy ul. Kasztanowej.

COPYRIGHT © 2020 P.W. BATIMENT. ALL RIGHTS RESERVED.