Site Overlay

Archiwa: Oferta

Service Items

BIM

Pracujemy w technologii BIM z wykorzystaniem oprogramowania Allplan Engineering i platfrmy Allplan Bimpllus. Ideałem jest jeżeli wszyscy uczestnicy procesu budowlanego pracują w technologii BIM i informacje mogą być przekazywane wWięcej

Opinie techniczne i doradztwo

Podejmujemy się oszacowania stanu istniejącego konstrukcji i możliwości zmian jakie mogą zostać dokonane w konstrukcji budynku.

Projektowanie przebudowy budynków istniejących

Wykonujemy projekty wymagające zmian w konstrukcji w budynkach o różnej funkcji i przeznaczeniu takie jak: nadbudowa, dobudowa i rozbudowa obiektu o dodatkowe kondygnacje, wzmocnienie istniejącej konstrukcji, podbicie fundamentów, wykonanie dodatkowejWięcej

Projektowanie nowych budynków

Pracownia wykonuje projekty konstrukcyjne następujących obiektów: budynki jednorodzinne, szeregowe i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, hotele, budynki biurowe, budynki usługowe i handlowe, budynki oświatowe w tym szkolnictwo wyższe, hale sportowe, obiektyWięcej

COPYRIGHT © 2020 P.W. BATIMENT. ALL RIGHTS RESERVED.