Site Overlay

Projektowanie nowych budynków

Pracownia wykonuje projekty konstrukcyjne następujących obiektów:

 • budynki jednorodzinne, szeregowe i wielorodzinne,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • hotele,
 • budynki biurowe,
 • budynki usługowe i handlowe,
 • budynki oświatowe w tym szkolnictwo wyższe,
 • hale sportowe,
 • obiekty sakralne,
 • obiekty służby zdrowia,
 • budownictwo przemysłowe,
 • mury oporowe.
COPYRIGHT © 2020 P.W. BATIMENT. ALL RIGHTS RESERVED.