Site Overlay

BIM

Pracujemy w technologii BIM z wykorzystaniem oprogramowania Allplan Engineering i platfrmy Allplan Bimpllus. Ideałem jest jeżeli wszyscy uczestnicy procesu budowlanego pracują w technologii BIM i informacje mogą być przekazywane w formacie IFC. Jednak często zachodzi potrzeba przygotowania modelu konstrukcji budowlanej na podstawie płaskiej dokumentacji architektonicznej. Otrzymujemy wtedy model który możemy wykorzystać do:

  • Sprawdzenia zgodności branży konstrukcyjnej i architektonicznej.
  • Wykonania raportów niezgodności w dokumentacji 2D.
  • Wykonania raportów kolizji międzybranżowych.
  • Wykonania przedmiarów i kosztorysów bezpośrednio z modelu 3D.
  • Wykonania projektów konstrukcyjnych budowlanych i wykonawczych.

Wszystkie rysunki i informacje są generowane bezpośrednio z wirtualnego modelu co pozwala na uzyskanie bardzo dużej zgodności i dokładności wielobranżowego projektu. Ma to bardzo duże znaczenie dla redukcji kosztów i czasu budowy.

COPYRIGHT © 2020 P.W. BATIMENT. ALL RIGHTS RESERVED.