Site Overlay

Projektowanie przebudowy budynków istniejących

Wykonujemy projekty wymagające zmian w konstrukcji w budynkach o różnej funkcji i przeznaczeniu takie jak:

  • nadbudowa, dobudowa i rozbudowa obiektu o dodatkowe kondygnacje,
  • wzmocnienie istniejącej konstrukcji,
  • podbicie fundamentów,
  • wykonanie dodatkowej kondygnacji poniżej poziomu terenu pod istniejącym budynkiem.
COPYRIGHT © 2020 P.W. BATIMENT. ALL RIGHTS RESERVED.